گارانتی عودت وجه

سیکاهاست برای اطمینان بیشتر مشتریان خود تمامی سرویس های میزبانی را گارانتی می کند.
این گارانتی از زمان خرید سرویس های میزبانی وب تا 7 روز تضمین می شود.

در صورتی که مشتری در طول 7 روز اول سرویس از کیفیت آن رضایت نداشته باشد با ارسال دلیل منطقی در قسمت ارسال درخواست به واحد فروش می تواند سرویس خود را به صورت کامل لغو و کل مبلغ پرداختی خود را دریافت کند.

قوانین عودت سرویس های میزبانی

 • اگر از زمان خرید سرویس هاست کمتر از 7 روز گذشته باشد در صورت نارضایتی، مشتری می تواند با ذکر دلیل و علت(منطقی) هزینه پرداختی خودرا دریافت کند.
 • عدم سوء استفاده از خدمات در طول زمان استفاده کاربر.
 • در زمان عودت مبلغ هزینه کارمزد پرداخت آنلاین و هزینه انتقال به حساب بانکی کسر می گردد.
 • مبلغ 5000 تومان در صورت راه اندازی سرویسهای میزبانی کسر و مابقی هزینه در 5 الی 7 روزکاری به حساب شما واریز می گردد.

قوانین عودت سرور ابری

 • اگر از زمان خرید سرور ابری کمتر از 7 روز گذشته باشد در صورت نارضایتی، مشتری می تواند با ذکر دلیل و علت(منطقی) هزینه پرداختی خودرا دریافت کند.
 • عدم سوء استفاده از خدمات در طول زمان استفاده کاربر.
 • در زمان عودت مبلغ هزینه کارمزد پرداخت آنلاین و هزینه انتقال به حساب بانکی کسر می گردد.
 • مبلغ  راه اندازی سرورمجازی کسر و مابقی هزینه در 5 الی 7 روزکاری به حساب شما واریز می گردد.

قوانین عودت دامنه 

 • در صورتی که دامنه شما به مرحله تایید نهایی توسط ریجیسترر نرسیده باشد هزینه دامنه بصورت کامل قابل بازگشت است.
 • برای تغییر نام دامنه اگر دامنه شما تایید شده باشد می بایست هزینه جریمه لغو شدن دامنه را پرداخت کنید تا امکان تغییر آن وجود داشته باشد.
 • در زمان عودت مبلغ هزینه کارمزد پرداخت آنلاین و هزینه انتقال به حساب بانکی کسر می گردد.

توجه داشته باشید عودت هزینه تنها برای کیفیت سرویس مانند افت شدید سرعت و یا قطعی سرویس می باشد و در صورت عدم اطلاع کافی در مورد سرویسها، هیچ هزینه ای عودت داده نخواهد شد.